Monthly Archives: Listopad 2013

35. PZU Maraton Warszawski

MWmedalNa linii startu Ma­ra­tonu War­szaw­skiego w 2013 roku sta­nę­ło 11834 bie­ga­czy, zaś metę znajdu­ją­cą się na Sta­dio­nie na­ro­do­wym prze­kro­czy­ło 8506. Ostatnia w czasie 6:33:26.  Wynik ten usta­no­wił ko­lej­ny re­kord fre­kwen­cji ma­ra­to­nu. Nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięz­cą został Polak etiopskiego pochodzenia Yared She­gu­mo, który dy­stans 42 195 m. po­ko­nał w 02:10:34. Naj­szyb­szą ko­bie­tą na linii mety była na­to­miast Go­ite­tom Haftu Te­she­ma z Etio­pii, która na metę do­tar­ła w cza­sie 02:29:32, po­bi­ja­jąc tym samym re­kord trasy usta­no­wio­ny przez Mał­go­rza­tę So­bań­ską w 2008 roku. Czytaj więcej

Maraton Radom

Radom 212W niedzielę 27 października 2013 roku rozegrany został VIII Radomski Maraton Trzeźwości. Bieg główny, maratoński odbył się na dystansie 42 kilometrów i 195 metrów. Wygrał go Rafał Czarnecki z Bliżyna z czasem 2:51:46. Jak podaje organizator ósma edycja maratonu zgromadziła na starcie niemal 450 zawodniczek i zawodników, którzy oprócz rywalizacji na najdłuższym dystansie (146 uczestników) rywalizowali również w półmaratonie (177 uczestników) i mini maratonie (91 startujących). Wśród tak licznej rodziny biegaczy nie zabrakło przedstawicieli KB Galeria Warszawa. Czytaj więcej